Tłumacz Larysa Malash

Jestem dyplomowanym filologiem, absolwentką Uniwersytetu Lingwistycznego w Mińsku. Świadczę profesjonalne usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz nauki języków obcych.

Język rosyjski i białoruski są moimi językami ojczystymi, biegle posługuję się językiem polskim. W kombinacji tych trzech języków wykonuję tłumaczenia zwykłe i specjalistyczne o dowolnym stopniu trudności. Posługuję się również kilkoma innymi językami europejskimi: francuskim, angielskim, hiszpańskim. W zakresie tych języków wykonuję tłumaczenia na język polski i rosyjski.

Od ponad 15lat pracuję jako tłumacz prowadząc własną firmę. Specjalizuję się w wykonywaniu tłumaczeń technicznych. W moim dorobku są m. in. tłumaczenia na język rosyjski publikacji i prac naukowych, dokumentów normatywnych, różnego rodzaju dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcji obsługi urządzeń przemysłowych, opisów procesów technologicznych.

Wykonuję tłumaczenia z  następujących dziedzin:

  • inżynieria
  • górnictwo
  • budownictwo
  • ekologia
  • ekonomia
  • prawo
  • medycyna
  • gastronomia

Ściśle współpracuję ze specjalistami z dziedzin inżynierii, medycyny, gastronomii, którzy udzielają konsultacji merytorycznych. Tłumaczenia z dziedziny ekonomii wykonuję z wykorzystaniem wiedzy zdobytej na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Jestem nauczycielem  języków: rosyjskiego, angielskiego, francuskiego. Mam doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych i indywidualnych. Współpracuję z firmami w zakresie nauki języka biznesu oraz prowadzę zajęcia dla szkół językowych.