facebook

Audyt językowy

Na Państwa zlecenie przeprowadzę weryfikację znajomości języka rosyjskiego przez pracowników firmy lub kandydatów na pracowników w trakcie rekrutacji. Określę poziom znajomości języka, pomogę utworzyć odpowiednie grupy wg  poziomu zaawansowania, doradzę w wyborze metody i formy dalszej nauki, ocenie  poziom przygotowania do egzaminu językowego ( jest możliwa opcja egzaminu testowego), przeprowadzę szkolenie motywacyjne dot. nauki języka obcego.

Audyt składa się z części pisemnej i ustnej i w zależności od ilości uczestników trwa 2-3 godz.

Klient otrzyma szczegółowy opis wyników z oceną wszystkich kompetencji językowych, oceną zasobu słownictwa czynnego i biernego, poziomu znajomości gramatyki, umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce.

Zapytaj o wycenę
* Pola obowiązkowe