• plru
facebook

Tłumaczenia techniczne są jednym z najczęstszych rodzajów wykonywanych przeze mnie zleceń. Grupa tłumaczeń technicznych obejmuje przekład tekstów, których opracowanie wymaga dodatkowego nakładu pracy ze strony tłumacza. Tego rodzaju tłumaczenia oznaczają konieczność posiadania specjalistycznej wiedzy z danego obszaru oraz znajomości słownictwa branżowego. Teksty techniczne cechuje bowiem duże nagromadzenie specjalistycznych zwrotów i terminów - charakterystycznych dla danej dziedziny. Dlatego bardzo ważna jest odpowiednia interpretacja poszczególnych zdań i umiejętność tłumaczenia kontekstowego.


Tłumaczenia techniczne to:
• tłumaczenie dokumentacji normatywnej, projektowej, techniczno-ruchowej; 
• tłumaczenie materiałów i katalogów urządzeń i maszyn przemysłowych; 
• tłumaczenie specyfikacji i opisów urządzeń; 
• tłumaczenie norm, artykułów naukowych, instrukcji montażu, konserwacji i naprawy urządzeń, paszportów technicznych oraz innej dokumentacji;  
• prowadzenie obsługi tłumaczeniowej projektów technicznych.

 

 

Zobacz cennik 

© 2013 Tlumacznarosyjski.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.