• plru
facebook

Wykonuję tłumaczenia pisemne zwykłe i specjalistyczne

 

Tłumaczenie rosyjskiego tekstu

Tłumaczenia zwykłe to tłumaczenia tekstów o tematyce ogólnej, nie zawierające treści z jakiejś określonej, wąskiej dziedziny (np. inżynierii, medycyny, prawa).

Przetłumaczenie takich tekstów nie wymaga od tłumacza dodatkowego wstępnego przygotowania się do wykonania zlecenia, mającego na celu opanowanie specyficznego słownictwa, zapoznanie się z literaturą fachową czy konsultacji ze specjalistami z danej dziedziny.

Przykładem tłumaczeń zwykłych są głównie teksty, wykorzystywane na potrzeby własne, takie jak korespondencja prywatna czy firmowa, broszury, ulotki, artykuły prasowe, instrukcje obsługi sprzętu codziennego użytku itp.

 

 

Tłumaczenia specjalistyczne dotyczą zazwyczaj pewnej określonej dziedziny, np. nauki czy biznesu.

Z reguły, niezależnie od wielkości zlecenia, wymagają gruntownego przygotowania ze strony tłumacza do jego wykonania, ponieważ treść tekstu specjalistycznego zazwyczaj znacząco przekracza zakres wiedzy ogólnej. Tłumacz przygotowując się do wykonania takiego tłumaczenia, gromadzi materiały pomocnicze w postaci glosariuszy, artykułów naukowych, literatury fachowej. Bardzo pomocne są też konsultacje z autorem tekstu lub doświadczonymi specjalistami z danej dziedziny.

W celu poprawnego oddania treści takiego tekstu nie wystarczy mechaniczne przetłumaczenie wyrazów za pomocą słownika. Tak wykonany przekład wiązałby się z dużym ryzykiem niedokładnej lub niejednoznacznej interpretacji tekstu powierzonego do tłumaczenia, a w konsekwencji mógłby doprowadzić do braku zrozumienia lub nie trafienia do jego odbiorcy.

 

Wykonuję tłumaczenia  specjalistyczne z następujących dziedzin:

  • górnictwo
  • budownictwo
  • ekologia
  • inżynieria
  • ekonomia (marketing, zarządzanie, finanse)
  • nauki humanistyczne
  • prawo
  • medycyna
  • gastronomia

Korekta

Wykonuję korektę i adaptację tłumaczeń na język rosyjski wykonanych przez obcokrajowców.

 

Korekta obejmuje:

·       porównanie fraz i akapitów w tekście tłumaczenia do tekstu źródłowego;

·       sprawdzenie zgodności treści tłumaczenia z tekstem źródłowym;

·       sprawdzenie spójności terminologii;

·       sprawdzenie błędów gramatycznych i  ortograficznych, korekta literówek;

·       wprowadzenie poprawek merytorycznych i stylistycznych.

 

Zobacz cennik 

 

© 2013 Tlumacznarosyjski.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.