facebook

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia zwykłe to tłumaczenia tekstów o tematyce ogólnej, nie zawierające treści z jakiejś określonej, wąskiej dziedziny (np. inżynierii, medycyny, prawa).

Przetłumaczenie takich tekstów nie wymaga od tłumacza dodatkowego wstępnego przygotowania się do wykonania zlecenia, mającego na celu opanowanie specyficznego słownictwa, zapoznanie się z literaturą fachową czy konsultacji ze specjalistami z danej dziedziny.

Przykładem tłumaczeń zwykłych są głównie teksty, wykorzystywane na potrzeby własne, takie jak korespondencja prywatna czy firmowa, broszury, ulotki, artykuły prasowe, instrukcje obsługi sprzętu codziennego użytku itp.

Tłumaczenia specjalistyczne dotyczą zazwyczaj pewnej określonej dziedziny, np. nauki czy biznesu.

Z reguły, niezależnie od wielkości zlecenia, wymagają gruntownego przygotowania ze strony tłumacza do jego wykonania, ponieważ treść tekstu specjalistycznego zazwyczaj znacząco przekracza zakres wiedzy ogólnej. Tłumacz przygotowując się do wykonania takiego tłumaczenia, gromadzi materiały pomocnicze w postaci glosariuszy, artykułów naukowych, literatury fachowej. Bardzo pomocne są też konsultacje z autorem tekstu lub doświadczonymi specjalistami z danej dziedziny.

W celu poprawnego oddania treści takiego tekstu nie wystarczy mechaniczne przetłumaczenie wyrazów za pomocą słownika. Tak wykonany przekład wiązałby się z dużym ryzykiem niedokładnej lub niejednoznacznej interpretacji tekstu powierzonego do tłumaczenia, a w konsekwencji mógłby doprowadzić do braku zrozumienia lub nie trafienia do jego odbiorcy.

Wykonuję tłumaczenia  specjalistyczne z następujących dziedzin:

 • górnictwo
 • budownictwo
 • inżynieria
 • ekologia
 • ekonomia (marketing, zarządzanie, finanse)
 • medycyna
 • moda
 • nauki humanistyczne
 • prawo
 • przemysł spożywczy
 • branża kosmetyczna

 

Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia techniczne są jednym z najczęstszych rodzajów wykonywanych przeze mnie zleceń. Grupa tłumaczeń technicznych obejmuje przekład tekstów, których opracowanie wymaga dodatkowego nakładu pracy ze strony tłumacza. Tego rodzaju tłumaczenia oznaczają konieczność posiadania specjalistycznej wiedzy z danego obszaru oraz znajomości słownictwa branżowego. Teksty techniczne cechuje bowiem duże nagromadzenie specjalistycznych zwrotów i terminów – charakterystycznych dla danej dziedziny. Dlatego bardzo ważna jest odpowiednia interpretacja poszczególnych zdań i umiejętność tłumaczenia kontekstowego.

Tłumaczenia techniczne to:
? tłumaczenie dokumentacji normatywnej, projektowej, techniczno-ruchowej;
? tłumaczenie materiałów i katalogów urządzeń i maszyn przemysłowych;
? tłumaczenie specyfikacji i opisów urządzeń;
? tłumaczenie norm, artykułów naukowych, instrukcji montażu, konserwacji i naprawy urządzeń, paszportów technicznych oraz innej dokumentacji;
? prowadzenie obsługi tłumaczeniowej projektów technicznych.

Zapytaj o wycenę

Dodaj plik do tłumaczenia*

Bez dołączenia pliku do wiadomości nie można wysłać formularza, plik w formacie .doc, .pdf, .odt, .txt. Wycena tłumaczenia
jest możliwa wyłącznie na podstawie przesłanego pliku do tłumaczenia.


* Pola obowiązkowe.