• plru
facebook

Nauka języków

Oferuję zdalną naukę języka rosyjskiego na wszystkich poziomach zaawansowania dla młodzieży i dorosłych. Istnieje możliwość nauki języka biznesu.

Zapraszam na lekcje indywidualne i konwersacje przez skype.

nauka języków

Lekcje językowe obejmują naukę wszystkich podstawowych umiejętności językowych: pisania, czytania, rozumienia ze słuchu, mówienia. Materiały do lekcji są wysyłane przez lektora w formie elektronicznej. Sprawdzenie zadań pisemnych oraz kontrola postępów również odbywają się w formie elektronicznej poza godzinami lekcyjnymi.

Czas trwania lekcji – 45 min.

Cena 1 lekcji : - 40 zł netto. Wymagana jest przedpłata za 4 lekcje.

Jest możliwa 1 lekcja próbna.

 

Konwersacje z native speaker’em języka rosyjskiego są nastawione na szlifowanie umiejętności językowych, poznanie nowego, aktualnie stosowanego słownictwa w krajach, gdzie jest używany dany język. Omówienie wiadomości, artykułów prasowych, nowości, aktualnych tematów politycznych, gospodarczych, artystycznych itp. – wg zainteresowań i potrzeb osoby uczącej się.

Przebieg konwersacji (schematycznie):

- wstępne zapoznanie się z tematem;

- poznanie nowego słownictwa w sposób odkrywczy;

- zapoznanie się z podstawą do konwersacji;

- sprawdzenie zrozumienia słownictwa;

- rozmowa na wybrany temat;

- sprawdzenie umiejętności, podsumowanie, wnioski.

Czas trwania konwersacji – 30 min.

Cena 1 lekcji : - 30 zł netto. Wymagana jest przedpłata za 4 lekcje.

Jest możliwe 1 zajęcie próbne.

 

W obu przypadkach nauki jest możliwość pracy w grupie do 3 osób. Cena takich zajęć jest ustalana indywidualnie.

Zalety zdalnej formy nauki:

- brak presji, stresu i tworzenia granic lektor - uczeń: proces nauki przebiega w formie najbardziej zbliżonej do warunków autentycznych. Uczeń nie odbiera siebie z pozycji podrzędnej, nie czuje się słabszy czy mniej wartościowy;

- brak sztucznych warunków podczas nauki (sala wykładowa, nauczyciel przy tablicy, stojący nauczyciel, spoglądający na uczniów z góry);

- praca we własnym rytmie, skupienie się na własnych potrzebach i zainteresowaniach;

- możliwość dobrania odpowiednich godzin nauki, w tym niestandardowych;

- możliwość kontynuacji nauki w przypadku wyjazdów lub braku możliwości opuszczenia domu;

- czas i koszty oszczędzone na dojazdach można przeznaczyć na naukę;

- wygodna forma dla zapracowanych rodziców – dzieci nie są narażone na dojazdy bez opieki;

- materiały do nauki są zawsze dostępne w formie elektronicznej - są zawsze pod ręką;

-niezależnie od formy ćwiczeń, zawsze ćwiczysz dodatkową umiejętność – rozumienie ze słuchu, a dla zaawansowanych –rozumienie ze słuchu z zakłóceniami (sprawdzian, stosowany u profesjonalnych tłumaczy);

 

Pamiętaj, że nawet przy takiej „luźnej” i z pozoru mniej zobowiązującej formie nauki zajęcia mają odbywać się regularnie i systematycznie, trzeba odrabiać lekcje i dodatkowo pracować samodzielnie nad utrwaleniem materiału, inaczej postępy będą mniej spektakularne, a efekt krótkotrwały. ​

© 2013 Tlumacznarosyjski.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.